HOMEOPATIA

Sana homeopatia tulee sanoista homoios, samanlainen ja pathos, kärsimys. Saksalainen lääkäri Hahnemann kehitteli 1800-luvulla hoitomuodon, joka perustuu samankaltaisuuden lakiin eli se aine, mikä terveellä ihmisellä saa aikaan tietyn oirekuvan, parantaa homeopaattisesti potensoituna samankaltaisen oireiston. Lääkeaineet on testattu terveillä, vapaaehtoisilla ihmisillä.

Homeopatialla voidaan hoitaa kaikenikäisiä, sekä ihmisiä että eläimiä, niin akuutteja kuin kroonisiakin vaivoja. Aine vahvistaa kehon omaa puolustusjärjestelmää ja paranemismekanismeja. Joskus oireet pahenevat väliaikaisesti hoidon alussa. Voi esiintyä esim. väsymystä, päänsärkyä, muita särkyjä, kuumeilua, iho-oireita, joita ei kuitenkaan kannattaisi tukahduttaa, sillä ne menevät hoidon jatkuessa ohi.

Hoito on hyvin yksilöllistä ja kokonaisvaltaista. Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon koko ihminen ja oireiden kokonaiskuva eikä niinkään jokin yksittäinen vaiva. Tämän vuoksi samaa vaivaa voidaan hoitaa eri ihmisiltä aivan eri aineilla, ja toisaalta samalla aineella voidaan hoitaa useita eri vaivoja. Hyvän kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan perusteellinen haastattelu. Haastatteluun voi valmistautua muistelemalla omaa sairaushistoriaansa, sisarusten, vanhempien ja isovanhempien sairauksia. Samalla on hyvä miettiä myös, mitkä asiat pahentavat oireita tai vastaavasti helpottavat oloa.

Lääkeaineet saadaan kasvi – ja eläinkunnasta sekä mineraaleista. Aineet valmistetaan tietyn laimentamis – ja ravistelumenetelmän mukaisesti eli potensoimalla. Eri aineita on olemassa useita tuhansia, ja ne valmistetaan valvotuissa homeopaattisissa farmasioissa ja tehtaissa. Potensoinnin ansiosta on saatu hyödyllisiä lääkeaineita esim. myrkyllisistä kasveista, joilla on tiedetty olevan parantavia vaikutuksia, mutta joita ei ole voinut raakana käyttää.

Homeopatiassa pyritään mahdollisimman pieniin annoksiin, akuuttitilanteissa tiheämpään, kroonisissa harvempaan annoksen uusintaan. Kun paraneminen lähtee liikkeelle, annetaan kehon työskennellä rauhassa eikä häiritä sitä uudella lääkeannoksella. Jos paraneminen tuntuu pysähtyvän ja oireet alkavat taas palata, otetaan uusi annos. Valmisteita voidaan nauttia joko haistelemalla tai suun kautta pieninä pillereinä tai rakeina tai veteen liuotettuina tippoina tai rakeina. Lääkeaine kannattaa ottaa aina puhtaaseen suuhun erillään ruokailusta tai hampaiden pesusta, sillä suussa olevat ruuantähteet tai hajut voivat heikentää aineen tehoa. Aineet kannattaa myös säilyttää suojassa kirkkaalta auringonvalolta, voimakkaalta sähkökentältä ja voimakkailta hajuilta.

Jo Hippokrates on maininnut kirjoituksissaan, että samankaltainen parannettakoon samankaltaisella, mutta Hahnemann kehitti tämän luonnossa tunnetun periaatteen systemaattiseksi hoitojärjestelmäksi.

Lisää tietoa homeopatiasta löytyy internetistä runsaasti, suomeksi esim. sivuilta www.homeopaatit.fi

Olen opiskellut homeopaatiksi Oulussa Waihtoehtohoitojen terapia – ja koulutuskeskus Waterissa vuosina 2003-2008.

Terhin Terapia, Savelantie 186, 84100 Ylivieska, Puh: 040-5633983